This is a Purot.net wiki
  • View:

Visualisoinnit

Ilmoittautuneiden paikkakunnista laadittu visualisointi

Antti Keskitalo laati 7.4.2013 tilanteen mukaan ilmoittautuneiden paikkakunnista karttavisualisoinnin:

http://jaxuhali.com/sometime/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username